Forside > computer > Automatiseret build med Powershell

Automatiseret build med Powershell

I mangel på en “rigtig” buildserver har jeg bøvlet lidt med at få Powershell til at checke en solution ud fra TFS og builde den, og i tilfældet at builden fejler, sende email til de ansvarlige. Det er der kommet følgende omgang spaghetti ud af.

Essensen af hvad der sker i scriptet:

 • Kontakt TFS serveren og hent versionsnummer for seneste changeset
 • Sammenlign med versionsnummer fra sidste kørsel – stop hvis de er ens
 • Lav en get-latest på hele solution’en fra TFS
 • Kør en build med Visual Studio (via msbuild) på solutionfilen
 • Hvis “build failed” optræder i output, send da email til dem som er skyld i de sidste 5 check-ins i TFS

Scriptet kører hvert 10. minut gennem Task Scheduler i Windows, og der kommer kun mails når build’en ikke virker.

Flere snippets er stjålet fra andres blogs, MSDN m.m., så tak til dem som kan genkende deres egne kodestumper her.

################################################
# Get latest from TFS
# Build using devenv
# Run mstests (Optional)
# Check for build failure and send email notification
# to the committers of the last n checkins (n=5)
################################################
# config section
$BASEDIR="C:\temp\test\"

$TFS_SERVER="http://mytfs.domain.com:8080"
$TFS_PROJECT_DIR='$/Path/To/Solution'
$SLNFILE="SolutionFile.sln"
#$TESTCONTAINER="UnitTestProject\bin\Debug\Model.Test.dll" 

$MAILSENDER="myemail@mydomain.com"
$MAILRECIPIENTS=@( 
  $MAILSENDER ,
  "teamlead@mydomain.com"
)
$SMTPSERVER='smtp.mydomain.com'

# ADDOMAIN in TFS' committer property will be replaced
# with MAILDOMAIN for recipient email generation
$ADDOMAIN='DEVELOPMENT'
$MAILDOMAIN='development.mydomain.com'

# end config
################################################

$TSTAMP=get-date -Format yyyy-MM-dd_HH-mm-ss
$TESTNAME="tfstest." + $TSTAMP
$WORKDIR=$BASEDIR + $TESTNAME
$LOG=$BASEDIR + $TESTNAME + ".log"

## Prepare environment for devenv
cmd /c "echo off & `"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\Tools\vsvars32.bat`" & set" | 
Foreach-Object {
    $p, $v = $_.split('=')
    Set-Item -path env:$p -value $v
}

function GetFromTFS()
{
  mkdir $WORKDIR
  pushd $WORKDIR
  write-host "Getting source from TFS (cwd=$(pwd))"
  tf workspace /new /noprompt /server:$TFS_SERVER $TESTNAME 
  tf workfold /map /server:$TFS_SERVER /workspace:$TESTNAME $TFS_PROJECT_DIR $WORKDIR
  tf get /recursive /force /noprompt $TFS_PROJECT_DIR
  popd
}

function CleanUp()
{
  pushd $BASEDIR
  write-host "Cleaning up mess (cwd=$(pwd))"  
  tf workfold /unmap /workspace:$TESTNAME $WORKDIR
  tf workspace /delete /noprompt $TESTNAME
  rmdir -recurse -force $WORKDIR
  popd
}

function BuildSolution()
{
  pushd $WORKDIR
  write-host "Starting build process (cwd=$(pwd))"
  msbuild $SLNFILE /target:build 2>&1 >> $LOG
  #select-string $LOG -pattern "^Build" | write-host 
  popd
}

function RunTests()
{
  if( $TESTCONTAINER )
  {
    pushd $WORKDIR
    write-host "Running tests (cwd=$(pwd))"
    mstest /testcontainer:$TESTCONTAINER 2>&1 >> $LOG
    #select-string $LOG -pattern "^Summary" -Context 0,10 | write-host 
    popd
  }
}

function GetTfs( [string] $serverName )
{
  # load the required dll
  [void][System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.TeamFoundation.Client")

  $propertiesToAdd = (
    ('VCS', 'Microsoft.TeamFoundation.VersionControl.Client', 'Microsoft.TeamFoundation.VersionControl.Client.VersionControlServer'),
    ('WIT', 'Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Client', 'Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Client.WorkItemStore'),
    ('CSS', 'Microsoft.TeamFoundation', 'Microsoft.TeamFoundation.Server.ICommonStructureService'),
    ('GSS', 'Microsoft.TeamFoundation', 'Microsoft.TeamFoundation.Server.IGroupSecurityService')
  )

  # fetch the TFS instance, but add some useful properties to make life easier
  # Make sure to "promote" it to a psobject now to make later modification easier
  [psobject] $tfs = [Microsoft.TeamFoundation.Client.TeamFoundationServerFactory]::GetServer($serverName)
  foreach ($entry in $propertiesToAdd) {
    $scriptBlock = '
      [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("{0}") > $null
      $this.GetService([{1}])
    ' -f $entry[1],$entry[2]
    $tfs | add-member scriptproperty $entry[0] $ExecutionContext.InvokeCommand.NewScriptBlock($scriptBlock)
  }
  return $tfs
}

function TFSChangesInPeriod( [DateTime] $fromDate, [DateTime] $toDate )
{
  $tfs = GetTfs $TFS_SERVER
  #grrr!?! Load more dll's 
  $assemblies = @( 'Microsoft.TeamFoundation.VersionControl.Client', 
          'Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Client', 
          'Microsoft.TeamFoundation',
          'Microsoft.TeamFoundation.Client' )
  foreach( $a in $assemblies) { [void][System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName($a) }
  
  #$versionLatest = [Microsoft.TeamFoundation.VersionControl.Client.VersionSpec].Latest
  $versionLatest = new-object Microsoft.TeamFoundation.VersionControl.Client.DateVersionSpec $toDate
  $versionFirst = new-object Microsoft.TeamFoundation.VersionControl.Client.DateVersionSpec $fromDate
  $deletionId = 0
  $recursionType = [Microsoft.TeamFoundation.VersionControl.Client.RecursionType]::Full
  $user = ""
  $maxChangesets = 5
  $includeChanges = $false
  $changesets=$tfs.vcs.QueryHistory( $TFS_PROJECT_DIR, 
            $versionLatest,
            $deletionId,
            $recursionType,
            $user,
            $versionFirst,
            $versionLatest,
            $maxChangesets,
            $includeChanges,
            $true )
  return $changesets
}


# check the latest version in TFS and only build if it's newer than previous build
$now=$(get-date)
$earlier = $now.AddDays(-10)
$tfschanges=TFSChangesInPeriod $earlier $now
$VERSIONFILE="$BASEDIR" + "buildscript_latest_changeset.tmp"
$latest = ($tfschanges | select-object -first 1).ChangesetId
if(test-path $VERSIONFILE ) 
{
  $previous = get-content $VERSIONFILE
  if($latest -eq $previous)
  {
    return "No new changes since $latest"
  }
}
$latest | write-output > $VERSIONFILE


# OK, check out latest version, build and report if errors occur
pushd $BASEDIR
$null = GetFromTFS
$null = BuildSolution 
$null = RunTests

$linenumber = Select-String $LOG -pattern "Build Failed" | Select-Object Linenumber

if($linenumber) # broken build
{
  $smtp = New-Object System.Net.Mail.SMTPClient -ArgumentList $SMTPSERVER
  $msg = New-Object System.Net.Mail.MailMessage
  $msg.BodyEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
  $msg.SubjectEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
  $msg.IsBodyHtml = False
  $msg.Subject = "Build failed: $SLNFILE"
  $msg.From = $MAILSENDER

  $msg.Body = "Build failed. `nLast checkins below. `nSee attached log for build details."
  $msg.Body = $msg.Body + "`nYou get this mail because you are among the latest committers`n" 
  $tfschanges | foreach-object { 
      $line = $_.Committer + " checked in at " + $_.CreationDate
      $msg.Body = $msg.Body + "`n$line" 
    } 
  
  # add the latest committers to the mail recipient list
  $tfschanges | foreach-object {
    $MAILRECIPIENTS += $_.Committer -replace (("$ADDOMAIN"+'\\(.*)'), ('$1@'+"$MAILDOMAIN")) 
  } 
  write-host $MAILRECIPIENTS
  foreach( $r in $($MAILRECIPIENTS |where-object { -not( $_ -eq "") } | sort-object -unique ) ) 
  {
      [void]$msg.To.Add( $r )
  }
  
  $attachment = New-Object System.Net.Mail.Attachment –ArgumentList $LOG, ‘text/plain’
  $msg.Attachments.Add($attachment)
  $smtp.Send( $msg )
  write-host "Build failed"
}
else
{
  write-host "Build OK"
}

$null = CleanUp 
popd
Reklamer
Kategorier:computer Tags: ,
 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. No trackbacks yet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: